เข้าใจกับกระบวนการผลิตกระเป๋าหนังแท้กันก่อน

Process of producing leather bags-เข้าใจกระบวนการผลิตกระเป๋าหนังแท้

กระบวนการผลิตกระเป๋าหนังแท้

ประการแรกต้องเข้าใจก่อนว่า หนังแท้จะมาจากสัตว์ เช่น วัว ควาย แพะ แกะ ฯลฯ แล้วนำมาผ่านกระบวนการฟอก ซึ่งจะได้หนังที่มีสภาพที่เป็นจริง เช่น หนังบริเวณใดที่มีรอยแผล เมื่อฟอกเสร็จ ก็จะเห็นรอยแผลที่อาจเปิดกว้างขึ้นแต่ก็อยู่ในสภาพที่ใกล้เคียงกับของเดิม จากนั้นนำไปตกแต่ง-ทำสี และตามด้วยขั้นตอนของการ Finishing เพื่อให้หนังเนียนนุ่ม และนำไปใช้งานต่อไป
สำหรับ กระเป๋าหนังแท้ จะแบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังนี้

1. หนังที่ไม่ผ่านการเจียรผิว (Full Grain) คือ หนังสัตว์ที่นำไปฟอกแต่ไม่ผ่านการขัดเจียรผิวใดๆ สภาพหนังจะใกล้เคียงกับสภาพจริงมากที่สุด คือ สภาพหนังก่อนฟอกเป็นยังไง หลังฟอกแล้วก็เป็นแบบนั้น ซึ่งก็แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ
1.1 หนังแท้ที่ฟอกออกมาแบบไม่มีตำหนิ จะเป็นหนังส่วนสะโพกซึ่งมีความหนาแน่นเสมอกัน หนังประเภทนี้พวกแบรนด์ดังๆนิยมเอามาทำเป็นสินค้า
1.2 หนังแท้ที่ฟอกออกมาแล้วมีตำหนิ แต่นำไปอัดลายด้วยเครื่องอัดลาย เพื่อช่วยกลบแผลหรือตำหนิเหล่านั้น ก็จะเป็นหนังเกรดที่รองลงมา

2. หนังที่ผ่านกระบวนการลบรอยแผล (Corrected Grain) หนังประเภทนี้จะมีการแต่งผิวเพื่อลบรอยตำหนิ โดยการเจียรผิวด้วยกระดาษทรายเบาๆ ทำให้หนังมีขนสั้นๆ และมีผิวสัมผัสที่ดีขึ้น ในกรณีที่มีรอยแผลลึก อาจต้องอัดลายช่วย แต่ผิวสัมผัสก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติ

3. หนังกลับ (Split) ประเภทนี้เป็นหนังที่ผ่าผ่านชั้นผิวหนัง จะสามารถหลบแผลได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นแผลที่ลึกมากๆ จะมีลักษณะเป็นขนฟู แต่ไม่มีผิวหน้าของหนัง